ILDEX VIETNAM 2018

ILDEX Vietnam là Triển lãm Quốc tế về Chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản. Read more

POST SHOW REPORT

Báo cáo Triển lãm Ildex Vietnam 2014

NGÀNH NGHỀ THAM GIA

Ngành nghề tham gia triển lãm

CÁC NHÀ TRIỂN LÃM

Danh sách công ty tham dự Ildex Vietnam 2016

Tin tức

Thông tin liên hệ

  • 12th Floor, Room 12A03, Cong Hoa Plaza, 19 Cong Hoa Str., Ward 13, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
  • (+84-8) 3842 7755
  • grasle.levi@veas.com.vn

ILDEX VIETNAM 2018

ILDEX Vietnam là Triển lãm Quốc tế về Chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản. Read more

Liên hệ với chúng tôi

Top