Nguồn cung heo thịt tăng 41 triệu con trong năm 2018

Ipsos Business Consulting (bộ phận tư vấn chuyên nghiệp trực thuộc Ipsos – công ty xếp hạng thứ ba trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường toàn cầu) vừa công bố kết quả nghiên cứu dự báo, nguồn cung heo thịt của Việt Nam sẽ tăng thêm 41 triệu con trong năm 2018 so với thời điểm tháng 7/2017.