Nguồn cung heo thịt tăng 41 triệu con trong năm 2018

Ipsos Business Consulting (bộ phận tư vấn chuyên nghiệp trực thuộc Ipsos – công ty xếp hạng thứ ba trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường toàn cầu) vừa công bố kết quả nghiên cứu dự báo, nguồn cung heo thịt của Việt Nam sẽ tăng thêm 41 triệu con trong năm 2018 so với thời điểm tháng 7/2017.

Họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc tế lần thứ 7 về Chăn nuôi, Chế biến sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản ILDEX VIỆT NAM 2018

On 12th & 13th September 2017, the Kick-Off Conference to prepare for ILDEX Vietnam 2018 – The 7th International Exhibition of Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture in Vietnam – was held at Majestic Hotel, Ho Chi Minh City & Fortuna Hotel, Ha Noi, Vietnam. The main activities of the meeting focuses on sharing the market update, exchanging information, experience from the last ILDEX exhibition and the most importance to provide the significant highlights of the next exposition in 2018.