Công bố chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên website của Bộ

Thị trường chăn nuôi Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhằm để đảm bảo được chất lượng các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của các nhà sản xuất, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có yêu cầu các doanh nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm lên website của Bộ