Chương trình Sân khấu & Hội thảo

Phòng họp Sunflower
09:00
ABC Thách thức Asia
VNU
09:15
17:15
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Phòng họp Sunflower

 • ABC Thách thức Asia VNU
  09:15 - 17:15
Phòng họp Sunflower
09:00
ABC Thách thức Asia
VNU
09:15
17:15
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Phòng họp Sunflower

 • ABC Thách thức Asia VNU
  09:15 - 17:15
No events available!
Hội trường 1 Phòng họp Sunflower Phòng họp Dahlia
09:00
Lễ Khai mạc
09:15
10:00
ABC Thách thức Asia
VNU
09:15
17:15
Công nghệ tiên tiến của Cộng Hòa SEC trong nông nghiệp và chăn nuôi
Czech Trade
09:15
12:15
10:00
Lựa chọn thay thế kháng sinh trong chăn nuôi
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD)
10:15
17:15
11:00
12:00
13:00
Sự thay thế thuốc kháng sinh
Norfeed Vietnam - The Nan Group
13:15
14:15

TBA - Inter Agri
Inter Agri
14:15
15:15
14:00
15:00
16:00
17:00

Hội trường 1

 • Lễ Khai mạc
  09:15 - 10:00
 • Lựa chọn thay thế kháng sinh trong chăn nuôi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD)
  10:15 - 17:15

Phòng họp Sunflower

 • ABC Thách thức Asia VNU
  09:15 - 17:15

Phòng họp Dahlia

 • Công nghệ tiên tiến của Cộng Hòa SEC trong nông nghiệp và chăn nuôi Czech Trade
  09:15 - 12:15
 • Sự thay thế thuốc kháng sinh Norfeed Vietnam - The Nan Group
  13:15 - 14:15
 • TBA - Inter Agri Inter Agri
  14:15 - 15:15
Hội trường 1 Phòng họp Sunflower Phòng họp Dahlia
09:00
ABC Thách thức Asia
VNU
09:15
17:15
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Phòng họp Sunflower

 • ABC Thách thức Asia VNU
  09:15 - 17:15
Hội trường 1 Phòng họp Sunflower Phòng họp Dahlia
09:00
Lễ Khai mạc
09:15
10:00

Hội trường 1

 • Lễ Khai mạc
  09:15 - 10:00
Hội trường 1 Phòng họp Sunflower Phòng họp Dahlia
09:00
Công nghệ tiên tiến của Cộng Hòa SEC trong nông nghiệp và chăn nuôi
Czech Trade
09:15
12:15
10:00
11:00
12:00

Phòng họp Dahlia

 • Công nghệ tiên tiến của Cộng Hòa SEC trong nông nghiệp và chăn nuôi Czech Trade
  09:15 - 12:15
Hội trường 1 Phòng họp Sunflower Phòng họp Dahlia
10:00
Lựa chọn thay thế kháng sinh trong chăn nuôi
Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD)
10:15
17:15
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Hội trường 1

 • Lựa chọn thay thế kháng sinh trong chăn nuôi Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (MARD)
  10:15 - 17:15
Hội trường 1 Phòng họp Sunflower Phòng họp Dahlia
13:00
Sự thay thế thuốc kháng sinh
Norfeed Vietnam - The Nan Group
13:15
14:15
14:00

Phòng họp Dahlia

 • Sự thay thế thuốc kháng sinh Norfeed Vietnam - The Nan Group
  13:15 - 14:15
Hội trường 1 Phòng họp Sunflower Phòng họp Dahlia
14:00
TBA - Inter Agri
Inter Agri
14:15
15:15
15:00

Phòng họp Dahlia

 • TBA - Inter Agri Inter Agri
  14:15 - 15:15
No events available!
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
09:00
Tăng cường xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi
Bộ Công Thương Việt Nam
09:15
17:00
Nhập khẩu gia súc Úc vào Việt Nam: những tác động, triển vọng và việc đảm bảo sự bền vững và tăng trưởng của ngành chăn nuôi gia súc Úc tại Việt Nam.
Tiến sĩ Michael Patching Giám đốc dịch vụ chăn nuôi Việt Nam
09:15
10:15
10:00
MCT trong dinh dưởng lợn (B’Prime & B’Prime Booster)
Berg + Schmidt Asia Pte Ltd
10:15
11:15
11:00
TBA - AMLAN
AMLAN
11:15
12:15
12:00
13:00
Nâng cao chất lượng cám heo con với acidifier thế hệ mới
Tiến sĩ Chan Poh Soon - BEHN MEYER
13:15
14:15
Ứng dụng axit mật và chiết xuất Eucommia Ulmoides trong chăn nuôi heo và thủy sản
Nam Hoa
13:15
14:15

Ứng dụng của nấm men để giảm sử dụng kháng sinh
Nam Hoa
14:15
15:15

Nghiên cứu ứng dụng Selenium hữu cơ và Đánh giá Giá trị Sản phẩm
Nam Hoa
15:15
16:15

Sử dụng hiệu quả enzyme trong thức ăn thủy sản
Nam Hoa
16:15
17:15
14:00
15:00
16:00
17:00

Hội trường 2

 • Tăng cường xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi Bộ Công Thương Việt Nam
  09:15 - 17:00

Phòng họp Dahlia

 • Nhập khẩu gia súc Úc vào Việt Nam: những tác động, triển vọng và việc đảm bảo sự bền vững và tăng trưởng của ngành chăn nuôi gia súc Úc tại Việt Nam. Tiến sĩ Michael Patching Giám đốc dịch vụ chăn nuôi Việt Nam
  09:15 - 10:15
 • TBA - AMLAN AMLAN
  11:15 - 12:15
 • Nâng cao chất lượng cám heo con với acidifier thế hệ mới Tiến sĩ Chan Poh Soon - BEHN MEYER
  13:15 - 14:15

Phòng họp Violet

 • MCT trong dinh dưởng lợn (B’Prime & B’Prime Booster) Berg + Schmidt Asia Pte Ltd
  10:15 - 11:15
 • Ứng dụng axit mật và chiết xuất Eucommia Ulmoides trong chăn nuôi heo và thủy sản Nam Hoa
  13:15 - 14:15
 • Ứng dụng của nấm men để giảm sử dụng kháng sinh Nam Hoa
  14:15 - 15:15
 • Nghiên cứu ứng dụng Selenium hữu cơ và Đánh giá Giá trị Sản phẩm Nam Hoa
  15:15 - 16:15
 • Sử dụng hiệu quả enzyme trong thức ăn thủy sản Nam Hoa
  16:15 - 17:15
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
09:00
Tăng cường xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi
Bộ Công Thương Việt Nam
09:15
17:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Hội trường 2

 • Tăng cường xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi Bộ Công Thương Việt Nam
  09:15 - 17:00
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
09:00
Nhập khẩu gia súc Úc vào Việt Nam: những tác động, triển vọng và việc đảm bảo sự bền vững và tăng trưởng của ngành chăn nuôi gia súc Úc tại Việt Nam.
Tiến sĩ Michael Patching Giám đốc dịch vụ chăn nuôi Việt Nam
09:15
10:15
10:00

Phòng họp Dahlia

 • Nhập khẩu gia súc Úc vào Việt Nam: những tác động, triển vọng và việc đảm bảo sự bền vững và tăng trưởng của ngành chăn nuôi gia súc Úc tại Việt Nam. Tiến sĩ Michael Patching Giám đốc dịch vụ chăn nuôi Việt Nam
  09:15 - 10:15
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
11:00
TBA - AMLAN
AMLAN
11:15
12:15
12:00

Phòng họp Dahlia

 • TBA - AMLAN AMLAN
  11:15 - 12:15
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
13:00
Nâng cao chất lượng cám heo con với acidifier thế hệ mới
Tiến sĩ Chan Poh Soon - BEHN MEYER
13:15
14:15
14:00

Phòng họp Dahlia

 • Nâng cao chất lượng cám heo con với acidifier thế hệ mới Tiến sĩ Chan Poh Soon - BEHN MEYER
  13:15 - 14:15
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
10:00
MCT trong dinh dưởng lợn (B’Prime & B’Prime Booster)
Berg + Schmidt Asia Pte Ltd
10:15
11:15
11:00

Phòng họp Violet

 • MCT trong dinh dưởng lợn (B’Prime & B’Prime Booster) Berg + Schmidt Asia Pte Ltd
  10:15 - 11:15
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
13:00
Ứng dụng axit mật và chiết xuất Eucommia Ulmoides trong chăn nuôi heo và thủy sản
Nam Hoa
13:15
14:15
14:00

Phòng họp Violet

 • Ứng dụng axit mật và chiết xuất Eucommia Ulmoides trong chăn nuôi heo và thủy sản Nam Hoa
  13:15 - 14:15
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
14:00
Ứng dụng của nấm men để giảm sử dụng kháng sinh
Nam Hoa
14:15
15:15
15:00

Phòng họp Violet

 • Ứng dụng của nấm men để giảm sử dụng kháng sinh Nam Hoa
  14:15 - 15:15
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
15:00
Nghiên cứu ứng dụng Selenium hữu cơ và Đánh giá Giá trị Sản phẩm
Nam Hoa
15:15
16:15
16:00

Phòng họp Violet

 • Nghiên cứu ứng dụng Selenium hữu cơ và Đánh giá Giá trị Sản phẩm Nam Hoa
  15:15 - 16:15
Hội trường 2 Phòng họp Dahlia Phòng họp Violet
16:00
Sử dụng hiệu quả enzyme trong thức ăn thủy sản
Nam Hoa
16:15
17:15
17:00

Phòng họp Violet

 • Sử dụng hiệu quả enzyme trong thức ăn thủy sản Nam Hoa
  16:15 - 17:15
No events available!
Hội trường 1 Hội trường 1B
09:00
Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt
Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc Việt Nam
09:15
12:15
1. Hiện trạng chăn nuôi bò thịt, bò sữa ở nước ta và định hướng phát triển trong thời gian tới.
2. Các biện pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò.
3. Chiến lược phát triển chăn nuôi và chính sách thu mua sản phẩm sữa của một số công ty.
4. Công nghệ mới trong TTNT chọn dựa giới tính (Hàn quốc)
5. Giới thiệu một số giống bò, giống tinh, phôi mới, năng suất cao có thể sử dụng trong điều kiện chăn nuôi Việt Nam.
6. Một số suy nghĩ về Biện pháp phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt bền vững tại Việt Nam

Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt
12:15
13:15
Nghỉ giải lao

Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt
Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc Việt Nam
13:15
17:15
7. Những Bài học kinh nghiêm về phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Trà Vinh.
8. Biện pháp phát triển hệ thống bò lai (Giống bò thịt BBB x bò vàng cải tiến) và hệ thống dịch vụ phát triển bền vững con lai này.
9. Chăn nuôi chế biến sữa hữu cơ tại công ty bò sữa TH True milk.
10.Một số thông tin về Quyền động vật trên thế giới và ở Việt Nam.
11. Những kinh nghiệm và bài học về Chăn nuôi, giết mổ bò thịt ở Việt Nam.
Tiểu ban chăn nuôi
Trường Đại học Nông Lâm
09:15
13:15

Tiểu ban thú y
Trường Đại học Nông Lâm
13:15
17:15
1. Các vấn đề sử dụng thuốc thú y
2. Các bệnh mới nổi trong thú y
3. Dịch tễ bệnh
4. Bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên heo con
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Hội trường 1

 • Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc Việt Nam · 1. Hiện trạng chăn nuôi bò thịt, bò sữa ở nước ta và định hướng phát triển trong thời gian tới.
  2. Các biện pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò.
  3. Chiến lược phát triển chăn nuôi và chính sách thu mua sản phẩm sữa của một số công ty.
  4. Công nghệ mới trong TTNT chọn dựa giới tính (Hàn quốc)
  5. Giới thiệu một số giống bò, giống tinh, phôi mới, năng suất cao có thể sử dụng trong điều kiện chăn nuôi Việt Nam.
  6. Một số suy nghĩ về Biện pháp phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt bền vững tại Việt Nam
  09:15 - 12:15
 • Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt Nghỉ giải lao
  12:15 - 13:15
 • Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc Việt Nam · 7. Những Bài học kinh nghiêm về phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Trà Vinh.
  8. Biện pháp phát triển hệ thống bò lai (Giống bò thịt BBB x bò vàng cải tiến) và hệ thống dịch vụ phát triển bền vững con lai này.
  9. Chăn nuôi chế biến sữa hữu cơ tại công ty bò sữa TH True milk.
  10.Một số thông tin về Quyền động vật trên thế giới và ở Việt Nam.
  11. Những kinh nghiệm và bài học về Chăn nuôi, giết mổ bò thịt ở Việt Nam.
  13:15 - 17:15

Hội trường 1B

 • Tiểu ban chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm
  09:15 - 13:15
 • Tiểu ban thú y Trường Đại học Nông Lâm · 1. Các vấn đề sử dụng thuốc thú y
  2. Các bệnh mới nổi trong thú y
  3. Dịch tễ bệnh
  4. Bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên heo con
  13:15 - 17:15
Hội trường 1 Hội trường 1B
09:00
Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt
Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc Việt Nam
09:15
12:15
1. Hiện trạng chăn nuôi bò thịt, bò sữa ở nước ta và định hướng phát triển trong thời gian tới.
2. Các biện pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò.
3. Chiến lược phát triển chăn nuôi và chính sách thu mua sản phẩm sữa của một số công ty.
4. Công nghệ mới trong TTNT chọn dựa giới tính (Hàn quốc)
5. Giới thiệu một số giống bò, giống tinh, phôi mới, năng suất cao có thể sử dụng trong điều kiện chăn nuôi Việt Nam.
6. Một số suy nghĩ về Biện pháp phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt bền vững tại Việt Nam

Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt
12:15
13:15
Nghỉ giải lao

Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt
Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc Việt Nam
13:15
17:15
7. Những Bài học kinh nghiêm về phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Trà Vinh.
8. Biện pháp phát triển hệ thống bò lai (Giống bò thịt BBB x bò vàng cải tiến) và hệ thống dịch vụ phát triển bền vững con lai này.
9. Chăn nuôi chế biến sữa hữu cơ tại công ty bò sữa TH True milk.
10.Một số thông tin về Quyền động vật trên thế giới và ở Việt Nam.
11. Những kinh nghiệm và bài học về Chăn nuôi, giết mổ bò thịt ở Việt Nam.
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Hội trường 1

 • Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc Việt Nam · 1. Hiện trạng chăn nuôi bò thịt, bò sữa ở nước ta và định hướng phát triển trong thời gian tới.
  2. Các biện pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò.
  3. Chiến lược phát triển chăn nuôi và chính sách thu mua sản phẩm sữa của một số công ty.
  4. Công nghệ mới trong TTNT chọn dựa giới tính (Hàn quốc)
  5. Giới thiệu một số giống bò, giống tinh, phôi mới, năng suất cao có thể sử dụng trong điều kiện chăn nuôi Việt Nam.
  6. Một số suy nghĩ về Biện pháp phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt bền vững tại Việt Nam
  09:15 - 12:15
 • Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt Nghỉ giải lao
  12:15 - 13:15
 • Giải pháp bền vững cho người chăn nuôi bò trong phát triển chăn nuôi bò sữa và chế biến thịt Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc Việt Nam · 7. Những Bài học kinh nghiêm về phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Trà Vinh.
  8. Biện pháp phát triển hệ thống bò lai (Giống bò thịt BBB x bò vàng cải tiến) và hệ thống dịch vụ phát triển bền vững con lai này.
  9. Chăn nuôi chế biến sữa hữu cơ tại công ty bò sữa TH True milk.
  10.Một số thông tin về Quyền động vật trên thế giới và ở Việt Nam.
  11. Những kinh nghiệm và bài học về Chăn nuôi, giết mổ bò thịt ở Việt Nam.
  13:15 - 17:15
Hội trường 1 Hội trường 1B
09:00
Tiểu ban chăn nuôi
Trường Đại học Nông Lâm
09:15
13:15
10:00
11:00
12:00
13:00

Hội trường 1B

 • Tiểu ban chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm
  09:15 - 13:15
Hội trường 1 Hội trường 1B
13:00
Tiểu ban thú y
Trường Đại học Nông Lâm
13:15
17:15
1. Các vấn đề sử dụng thuốc thú y
2. Các bệnh mới nổi trong thú y
3. Dịch tễ bệnh
4. Bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên heo con
14:00
15:00
16:00
17:00

Hội trường 1B

 • Tiểu ban thú y Trường Đại học Nông Lâm · 1. Các vấn đề sử dụng thuốc thú y
  2. Các bệnh mới nổi trong thú y
  3. Dịch tễ bệnh
  4. Bệnh thiếu máu do thiếu sắt trên heo con
  13:15 - 17:15
No events available!