GÓI GIAN ĐẤT TRỐNG

tối thiểu 24m2
  • Vị trí dọc lối đi: USD 340*/m2
  • Vị trí góc lối đi: USD 374*/m2
  • Lựa chọn lý tưởng cho người muốn tự dựng gian hàng
  • * Chưa bao gồm VAT

GÓI GIAN NÂNG CẤP

tối thiểu 12m2
  • Vị trí dọc lối đi: USD 385*/m2
  • Vị trí góc lối đi: USD 423.50*/m2
  • Thu hút sự chú ý của khách tham quan với chiều cao nổi bật của gian hàng
  • * Chưa bao gồm VAT