Witte-Lastrup GmbH

Witte-Lastrup GmbH là nhà sản xuất và phân phối hệ thống dây chuyền phân phối thức ăn cho lợn và gia cầm như hệ thống Đĩa xích (CHAIN-DISCS) và Dây…

Read more

Zeodigest®, Zeoaqua® và Zeobed®

Zeodigest® là phụ gia thức ăn gia súc. Zeodigest® tối đa hóa hiệu quả của thức ăn. Zeoaqua® là chất trung gian được chọn lọc kỹ càng cho quá trình hấp thụ…

Read more